Het mooiste wat je een kind kan geven is een kans!

visiting the handicapped kids

Wát fijn dat we in augustus weer konden reizen en onze projecten konden bezoeken. We bezochten onder andere alle scholen die we steunen en kinderen, in hun leeromgeving en thuis. We spraken de speciale leerkrachten, de ouders en de overheid. We voelen ons verbonden met elkaar voor het welzijn van deze kinderen.

Gehandicapten zijn in arme gebieden helaas vaak het ondergeschoven kindje. Zo ook in Sengerema, Tanzania. Daarom werken we sinds 2013 met de lokale overheid en drie ‘speciale’ scholen om de gehandicapte kinderen daar energie, directe hulp, ontwikkeling en plezier in het leven te geven.

Aanpassingen voor een beter leven

Dat doen we door transport naar school mogelijk te maken en door voedzame pap, speciale spelletjes en leermaterialen aan te bieden. Ook faciliteiten om hun leven draaglijker te maken, zijn onderdeel van ons programma. Denk aan een schoolbus, aangepaste toiletten, een keuken, een speciaal klaslokaal met matrassen en speciale banken.

Andere noodzakelijke hulp

De Tanzaniaanse overheid heeft besloten het voedsel (de pap) voor deze scholen maandelijks aan te bieden. Wij hebben daarop besloten ons programma zo aan te passen dat andere noodzakelijke hulp ingeregeld kan worden. Want er is veel nodig. En de band die we hebben met deze scholen en kinderen is in de afgelopen jaren sterk geworden. De Mamazoeloe medewerkers buigen zich in de komende maanden over een hulpplan dat in januari 2022 zal starten. Het doel: onderwijs mogelijk maken voor gehandicapte kinderen die vanwege beperkingen (nu nog) niet naar school kunnen komen.

Onderwijs op het eigen niveau

Scholing is belangrijk voor de ontwikkeling, het welzijn en de sociale contacten van gehandicapte kinderen. Door naar school te gaan, voelen zij zich onderdeel van de maatschappij. De Tanzaniaanse overheid heeft aangegeven ook leerniveaus voor gehandicapte kinderen in te willen richten. Dat was tot nu toe niet het geval. Ieder kind heeft tenslotte recht op onderwijs en ontwikkeling op zijn of haar niveau. En het mooiste wat je een kind kan geven is een kans!

Wordt vervolgd…

visiting handicapped kids