Email
info@mamazoeloe.org
Doe Mee

Organisatie

De organisatie bestaat uit de stichting MamaZoeloe in Nederland en de stichting MamaZulu in Tanzania. Samen helpen ze kansarme mensen in Sengerema, Tanzania.

MamaZulu in Tanzania

De stichting telt 5 bestuursleden. Vier van hen doen het uitvoerende werk in Sengerema onder leiding van Peter Laurian, die hen aanstuurt vanuit Nederland.

De medewerkers houden contact met hun samenwerkingspartners over de voortgang van de projecten en gaan er maandelijks op bezoek. Ze informeren en adviseren de Nederlandse stichting.

Leden:

Peter Laurian, manager
Kulwa Marco, voorzitter
Bernadetha Karoli, penningmeester
Pascal Mkama, lid

In november 2020 is stichting MamaZulu een Non Governmental Organisation (NGO) geworden, om aan de regelgeving in Tanzania te kunnen blijven voldoen. Tot die tijd was het een Community Based Organisation (CBO).

Mamazoeloe in Nederland

Onze stichting telt 3 bestuursleden, daarnaast zijn er enkele vrijwilligers. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met fondsenwerving en het beleid van de stichting. We reizen 1 tot 2 keer per jaar naar de projecten in Afrika. De reiskosten komen geheel voor eigen rekening.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting vrijwillig en het beleid is erop gericht samenwerkingen en relaties aan te gaan in Afrika, teneinde kansarme Afrikanen te ondersteunen in de uitdagingen die het leven hen biedt.

Het bestuur van de stichting kent dus geen beloningsbeleid of vakantiegelden. Ieder van ons werkt onbezoldigd, zodat de inkomsten van de stichting zoveel mogelijk aan de beoogde hulpdoelen besteed kunnen worden.

Onze ANBI stichting verwerft haar inkomsten door:

  • Vrienden van de stichting: zij doneren een vast bedrag per jaar;
  • Eenmalige donaties, verkregen door aandacht voor onze projecten op social media;
  • Bijdragen van vrijwilligers die onze stichting een warm hart toedragen.

Bestuursleden:

Willeke de Mos, voorzitter
Gerard van Schie, secretaris
Sander van Baaren, penningmeester

MamaZoeloe