Email
info@mamazoeloe.org
Doe Mee

Plan 2021

De Stichting MamaZoeloe heeft als doel kansarme mensen in Afrika te ondersteunen. Ons beleidsplan voor 2021 is gericht op:

Ondersteuning van 90 gehandicapte kinderen

Verdeeld over 3 scholen gaan deze kinderen met onze hulp naar school. Onze lokale partners begeleiden ze met een zorgverzekering en een voedselplan.

Onderwijs voor weeskinderen

Om weeskinderen de kans op een goede toekomst te bieden, financieren we hun schoolspullen. Op die manier kunnen minimaal 10 kinderen per jaar met de hulp van Mamazoeloe naar de basisschool.

Directe hulp voor kwetsbare gezinnen

In 2021 zullen we weer directe hulp bieden aan kinderen en gezinnen in Afrika die zich in een uitzichtloze situatie bevinden. We geven hen een duwtje in de rug door datgene te bieden wat ze nodig hebben om er weer bovenop te komen.

Onze lokale partners bezoeken en begeleiden de kinderen en gezinnen tot ze hun leven weer zelf op kunnen pakken.

Brillenproject in het kader van World Sight Day

Als de Corona-tijd voorbij is, zullen vrijwillige opticiens uit Nederland weer hulp gaan bieden in het ziekenhuis van Sengerema, door ingezamelde brillen aan te meten aan mensen die zelf geen bril kunnen kopen. Ook zullen de opticiens de lokale oogmeetafdeling helpen met voor hen nieuwe technologieën.

Onze ANBI stichting verwerft haar inkomsten door:

  • Vrienden van de stichting: zij doneren een vast bedrag per jaar;
  • Eenmalige donaties, verkregen door aandacht voor onze projecten op social media;
  • Bijdragen van vrijwilligers die onze stichting een warm hart toedragen.

Voor informatie over onze activiteiten en financiën in 2019 verwijzen we je graag naar het jaarverslag van 2019.

MamaZoeloe