Email
info@mamazoeloe.org
Doe Mee

Plan 2022

De Stichting MamaZoeloe heeft als doel kansarme mensen in Afrika te ondersteunen. Ons beleidsplan voor 2022 is gericht op:

Ondersteuning van 4 speciale scholen voor gehandicapte kinderen

Verdeeld over 4 scholen gaan deze kinderen met onze hulp naar school. Onze lokale zuster-stichting FFBF (Foundation For a Better Future), beter bekend als MamaZulu, ondersteunt 40 kinderen met schooluniformpjes, schoenen, schoolmaterialen en zorgverzekeringen.

Onderwijs voor weeskinderen

Om weeskinderen de kans op een goede toekomst te bieden, financieren we hun schoolspullen. Op die manier kunnen weeskinderen met de hulp van Mamazoeloe naar de basisschool.

Directe hulp voor kwetsbare gezinnen

In 2022 zullen we directe hulp bieden aan gehandicapte kinderen en kwetsbare gezinnen in Afrika die zich in een uitzichtloze situatie bevinden. We geven hen een duwtje in de rug door datgene te bieden wat ze nodig hebben om weer mobiel te worden of om er weer bovenop te komen.

Mamazulu bezoekt en begeleidt de kinderen en gezinnen tot ze hun leven weer zelf op kunnen pakken.

Brillenproject in het kader van World Sight Day

Er komt dit jaar nog 1 brillenproject met de brillen die we in eerdere jaren ingezameld hebben. Ze liggen al in Sengerema en met behulp van de oogarts daar gaan we de brillen in augustus 2022 aanmeten. Ook is het plan om mensen een staaroperatie aan te bieden in het kader van World Sight Day 2022.

Onze ANBI stichting verwerft haar inkomsten door:

  • Vrienden van de stichting: zij doneren een vast bedrag per jaar;
  • Eenmalige donaties, verkregen door aandacht voor onze projecten op social media;
  • Bijdragen van vrijwilligers die onze stichting een warm hart toedragen.

Voor informatie over onze activiteiten en financiën in 2021 verwijzen we graag naar het jaarverslag van 2021 en naar de rubriek Actueel op deze website.

MamaZoeloe