Mondkapjes voor Sengerema

young doctor in pharmacie

Toen Covid-19 in Tanzania opdook, hebben we enkele zorgmedewerkers voorzien van beschermende middelen, waaronder mondkapjes.

We steunden deze 2 projecten:

Mondkapjes Sengerema

Met de oogafdeling van het ziekenhuis in Sengerema werken we al jaren samen. Vanwege Corona ontvingen ze dit maal geld van ons om mondkapjes te maken voor het zorgpersoneel.

Beschermende middelen triage afdeling

Ezekiel Karoli komt uit Sengerema en werkt in Tanger als net afgestudeerde arts op de triage afdeling: bij de poort van het ziekenhuis ontvangt hij zieke mensen, doet een eerste onderzoek en stuurt hen eventueel door naar de Corona afdeling. Hij ontving van ons mondkapjes, beschermende kleding en desinfecterende middelen.

Het aantal Corona patiënten lijkt mee te vallen in Tanzania. De precieze cijfers worden niet bekendgemaakt door de overheid, maar uit de berichten van Ezekiel blijkt dat in zijn regio slechts weinigen Corona klachten vertoonden.

jonge arts met patient
Ontvangst van patiënten en eventuele doorverwijzing naar de Corona afdeling.