Help gehandicapte kinderen naar reguliere klassen

Handicapped children in Chifunfu

Dit jaar verzorgen we weer een schooluniformproject voor gehandicapte kinderen, zodat zij de kans krijgen door te stromen naar reguliere klassen. Hoewel fysiek beperkt, zijn sommige kinderen mentaal goed en kunnen en mogen ze op hetzelfde niveau leren als andere kinderen van hun leeftijd.

Met het schooluniformproject ondersteunen we deze groep volledig. We nemen het concept van isolement, discriminatie en niet-gegarandeerd zijn in de samenleving weg. Ze worden hierdoor aangemoedigd om van school te blijven houden en regelmatig naar school te komen.

Binnen dit project zijn we erin geslaagd om voor 40 studenten schooluniformen, truien, schoenen, tassen, schriften, pen en potlood te verstrekken. Maar de vraag is groot.

Een bijdrage van 25 euro zorgt ervoor dat 1 scholier volledig verzorgd een jaar lang naar de basisschool kan.

Ook andere bijdragen zijn van harte welkom.

Doe je mee?

Doneren kan via het oranje kader. Je kunt het bedrag zelf invullen, voordat je op de ‘donate’ button klikt.

Alvast heel erg bedankt voor je bijdrage, mede namens de kinderen.