Jaarverslag 2020

Handicapped children in Chifunfu

Door Corona was 2020 ook voor Mamazoeloe een vreemd jaar, waarin we onder andere de gehandicapte kinderen aan zeep en extra eten hielpen, omdat ze maandenlang niet naar school konden. We steunden ‘onze’ weeskinderen en vele gezinnen die acute hulp nodig hadden. Onze nieuwe website ging online en in Tanzania veranderde de vorm van de organisatie.

Dit en meer vind je in het jaarverslag van 2020: