Jaarverslag 2018

2018 was een jaar waarin er voor mij een stuk rust (echter géén berusting) is gekomen in mijn leven ten aanzien van het helpen van onze doelgroepen en projecten in Tanzania.

Ons team ter plekke heeft de samenwerking met de partners en de lokale overheid namelijk intensief opgepakt. Ze hielden ons wekelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen en dat geeft me een enorm vertrouwen in een goede gang van zaken.

Als (pro bono) directeur van MamaZoeloe ben ik in oktober in Sengerema geweest. Om de banden met het team te versterken en om de samenwerkende partners en doelgroepen te spreken. Het bezoek is goed verlopen en we hebben mooie resultaten kunnen boeken voor vele minderbedeelde en kansarme mensen.

Ik heb me wederom gesteund gevoeld door Peter Laurian, als bestuurslid in Nederland en manager van het team in Tanzania. Ook heb ik prettig samengewerkt met Lameck Deus, onze lokale secretaris en voorzitter Kulwa Marco die overal bij betrokken is. Bernadetha Karoli, zus van Peter en onze lokale penningmeester, stuurde me maandelijks de financiële plussen en minnen. Samen stonden we sterk.
Niet in de laatste plaats voel ik me immer gesteund door Ron, mijn man, die als altijd een ambassadeur is van de stichting.

Vrijwilliger, Vriend en opticien Gerard van Schie ging in oktober voor de tweede keer mee naar Sengerema. Hoewel het beoogde Brillenproject anders verliep dan gepland, heeft Gerard laten zien dat hij alle projecten van de stichting een warm hart toedraagt.

En dan onze Vrienden en donateurs hier in Nederland, die in onze directe hulp geloven en weten dat elke cent doordacht en goed besteed wordt! Zonder hen kunnen we niet. Aan hen allen veel dank. Als voorzitter, oprichter, initiator, directeur, collega en mede-uitvoerder binnen MamaZoeloe voel ik me ieder jaar toch maar weer een bevoorrecht mens.

Elk jaar veranderen er ook zaken, want er lopen projecten af en er zijn projecten duurzaam geworden. Ook zijn er nieuwe (bouw-)projecten bij gekomen in 2018.

Onze uitdaging: de regering in Tanzania kondigt telkens weer nieuwe regels aan en deze zijn helaas niet altijd meewerkend met ons beleid of dienstbaar aan onze projecten in Sengerema. Daar moeten we hard voor werken en verbaal voor vechten, maar onze liefde voor ‘waar we het voor doen’ overwint gelukkig.

Het team in Tanzania is meer verantwoordelijkheid gaan dragen over onze sociale projecten. Hun verslagen en rapporten zijn erg informatief voor onze Vrienden in Nederland.

De inzet van het team is hard nodig in een land waarvan de president duidelijk aangeeft dat hulp en diensten vanuit lokale organisaties moeten komen. De lokale overheden hebben daar wel de mensen, maar niet altijd de middelen voor en dat maakt dat samenwerken aan gezamenlijke doelen heel belangrijk blijft. Het lokale team geeft wekelijks aan wat er nodig is en wij geven aan wat er financieel mogelijk is.

Het MamaZulu team in Tanzania houdt dagelijks kantoor in het nieuwe Media Expertz internetcafé van Peter Laurian in Sengerema. Daar worden ook initiatieven genomen en zakelijk dingen mogelijk gemaakt die de gemeenschap ten goede komen. Denk aan het geven van eenvoudige computerlessen aan studenten en schoolverlaters. Een prachtig initiatief, dat jonge mensen in Sengerema kansen geeft op meer kennis en wellicht meer toekomst. Onze stichting steunt deze initiatieven door in de basis zorg te dragen voor meubels en tweedehands computers. Uit het lesgeld worden leerkrachten betaald. Leerlingen krijgen na 2 weken les een certificaat.

Over onze verdere projecten en samenwerking kan je meer lezen in dit jaarverslag 2018 .

Jaarverslag