Financial accountability 2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2012
BATEN:
OMSCHRIJVING  BEDRAG
DONATIES  7.757,51
RENTE  49,92
OVERIG  225,00
 8.032,43 A
LASTEN:
OMSCHRIJVING  BEDRAG
DONATIES  7.744,91
OPLEIDING  75,00
KANTOORKOSTEN  139,28
BANKKOSTEN  95,00
OVERIGE KOSTEN  –
 8.054,19 B
SALDO PER 31-12-2013  21,76- A-B
BEGINSALDO BANK 01-01-2012  7.346,28
EINDSALDO 31-12-2012  7.324,52