Annual Report 2011

Jaarverslag 2011 van de stichting MamaZoeloe

Opgemaakt te Leidschendam, 28 januari 2012.

Voorwoord van de voorzitter, Willeke de Mos:

MamaZoeloe stelt zich ten doel de leefwereld van de minderbedeelde en kansarme mens in het continent Afrika te verbeteren.

Dat doet zij door de Afrikaanse mens bij te staan, te helpen en te ondersteunen en samen te werken met andere stichtingen om dit doel te bereiken. MamaZoeloe helpt hen hun maatschappelijk werk te ondersteunen, te stimuleren en als partner mee te helpen in hun projecten.

Het bestuur van MamaZoeloe voelt zich gesteund door donateurs die haar projecten een warm hart toedragen en financiële support geven, waarvoor dank aan allen.

Verslag van het bestuur van MamaZoeloe:

Over gebeurtenissen in 2011:

De Stichting is 7 februari 2011 opgericht, waarvan akte.

MamaZoeloe kreeg een eigen pagina in social media, zoals Facebook en Twitter en de 1%-Club.

MamaZoeloe kreeg een eigen website: www.mamazoeloe.nl, waarin donateurs –zo gewenst- met dank vermeld worden en projecten met beeldmateriaal spreken.

MamaZoeloe bood in 2011 coaching en financiële ondersteuning aan diverse kleine projecten in Afrika, die het doel van de stichting dienen. Voornaamste project hierbij is het ondernemersproject Sengerema in Tanzania van de stichting Sengerema in Voorburg.

Sengerema, Tanzania

De stichting MamaZoeloe is in 2011 een samenwerking met de stichting Sengerema aangegaan.

jaarverslag2011-02

In mei heeft Willeke de Mos vrijwillig vanuit MamaZoeloe coaching en ondersteuning geboden aan ondernemers in Tanzania, door er voor ze te zijn en hen te helpen en te ondersteunen.

In juni 2011 is het MamaZoeloe Micro Entreprise Fund (MEF) geopend. MamaZoeloe kan van de CBO of YE in Tanzania verzoeken krijgen tot kleine leningen, teneinde gezondheid en kansen te creëeren aan ondernemers in het lesprogramma. Verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden. (zie MEF). MamaZoeloe beoordeelt de verzoeken en betaalt –indien gehonoreerd- uit aan de Stichting Sengerema, die het geld in het Revolving Fund Sengerema stort.

In september/oktober In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor het bezoek van ondernemers uit het programma van de stichting Sengerema, Tanzania in november. PR-aktiviteiten zijn door MamaZoeloe voorbereid en er is fondsenwerving gedaan voor het project in Sengerema.

jaarverslag2011-03

Voorkant flyer MamaZoeloe-Sengerema

In november 2 CBO-ondernemers, waaronder de voorzitter CBO of Young Entrepeneurs, uit Tanzania ontvangen in Nederland, met financiële hulp van donateurs.

MamaZoeloe heeft meegeholpen aan de organisatie Avond voor Afrika van KPN op 24-11-2011, waarbij de 2 CBO-gasten eregasten mochten zijn en daarbij iets van hun leven konden laten zien.

jaarverslag2011-04

Mwarabu Gisela, beste ondernemer 2011 en Peter Athanas Laurian, bestuursvoorzitter en ondernemer Sengerema. Op de achtergrond Adelheid van Huijssteeden, secretaris St. MamaZoeloe. Ook de penningmeester Denny Heskes was aanwezig op de Avond voor Afrika. Foto: Prins Photo

In december heeft Willeke de Mos van de Stichting MamaZoeloe, samen met Frans Wittermans, de voorzitter van de Stichting Sengerema, een presentatie gegeven aan de Rotary Club in Wassenaar.

Door de penningmeester:

Donaties

MamaZoeloe heeft in 2011 voor 12.850 euro aan donaties mogen ontvangen van de bedrijven: ConceptSales, ComputerSOS, Whitehorses, Younited, Kender Thijssen, evenals van de Lions Club te Breda.

MamaZoeloe heeft in 2011 voor 10.750 euro aan particuliere giften mogen ontvangen.

DANK AAN ALLE BEDRIJVEN EN MENSEN DIE DIREKTE HULP IN ONTWIKKELINGSPROJECTEN MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT.

Gerealiseerde financiële hulp voor Sengerema:

6 ondernemers uit het mei 2011-programma in Sengerema, kunnen begin 2012 een volledige business opstarten met micro-kredieten van gemiddeld 2000 euro elk, dit alles door financiële hulp van donateurs van MamaZoeloe.

Deze 6 ondernemers zijn: Angela Thomas (hardware), Cephlen Thobias (kiosk), Ndalo Mafulu (mobile) and Pascal Mkama (clothing). Ook Linah Benson (tailoring) en Asteria Joseph (clothing)

1 ondernemer (Janeth Lyamba) heeft in 2011 uit het MEF een practical assignment kunnen doen t.w.v. 100 euro, doch heeft geen micro-krediet gekregen voor een volledige jaaropstart.

In het programma zijn project-uitgaven gedaan voor lesmaterialen.

Het Revolving Fund heeft een donatie van 2000 euro extra gekregen ter ondersteuning van de CBO.

Gerealiseerde financiële hulp voor andere projecten:

Waaronder: 1%Club-projecten in Afrika, St. Nacmu, SHO, One Love Foundation, St. Nafasi, Aids Fonds.

De jaarrekening: zie bijlage

De balans is alsvolgt:

Binnengekomen in 2011 : 23.600,00
Uitgegaan in 2011: 16.253,72
Waarvan direkte hulp: 15.665,07
Onkosten algemeen: 587,40

De begroting en visie voor 2012

Verwachte inkomsten (voorlopige schatting): 10.000 euro

Uitgaven: afhankelijk van de inkomsten zullen direkte uitgaven op locatie worden gedaan en hulpvragen van de doelgroepen worden gehonoreerd, middels micro-kredieten of donaties.

De visie van het bestuur op 2012 is dat de samenwerking met de stichting Sengerema voortgezet wordt en meer kansarme ondernemers in Tanzania ondersteuning en hulp kunnen verwachten van MamaZoeloe.

MamaZoeloe blijft de gestarte ondernemers uit het programma 2011 in Tanzania ook in 2012 bijstaan met directe vrijwillige hulp (raad en daad).

MamaZoeloe blijft in contact en contact zoeken met andere stichtingen met projecten in Afrika, die haar doelen dienen en haar hart hebben. Hierbij zoekt zij altijd weer de samenwerking op, waarbij teaming in het kader van Empowerment, Capacity Training en Ownership het plan van aanpak bevat.

MamaZoeloe ondersteunt financieel een voedselproject voor de allerarmste aidspatiënten in Pinetown, Zuid-Afrika. Willeke de Mos van MamaZoeloe vervolgt haar samenwerking met Barbara McAlpin, bestuurslid van de lokale vrijwilligersorganisatie Ukukhuthaza in Pinetown, Zuid-Afrika.

Ondertekend door het bestuur van MamaZoeloe op 13 maart 2012.

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Willeke de Mos Adelheid van Huijssteeden Denny Heskes