Financiele verantwoording 2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2012
BATEN:        
  OMSCHRIJVING BEDRAG  
  DONATIES 7.757,51  
  RENTE 49,92  
  OVERIG 225,00  
  8.032,43 A
   
   
   
   
LASTEN:  
  OMSCHRIJVING BEDRAG  
  DONATIES 7.744,91  
  OPLEIDING 75,00  
  KANTOORKOSTEN 139,28  
  BANKKOSTEN 95,00  
  OVERIGE KOSTEN  
  8.054,19 B
   
   
  SALDO PER 31-12-2013 21,76- A-B
  BEGINSALDO BANK 01-01-2012 7.346,28  
  EINDSALDO 31-12-2012 7.324,52