oktober 2013 – MamaZoeloe in Tanzania

Verslag van het MamaZoeloe-brillenproject in Tanzania van 7 tot 18 oktober 2013
Namens de stichting MamaZoeloe, door Willeke de Mos.

Brillenproject in het kader van World Sight Day 2013

Projectlocaties Aantal gedoneerde brillen Nodige sterktes
Geita, Tanzania

50

– en +
Sengerema, Tanzania

600

+ 1, +2, +3, +4 en lijst
Musungwi, Tanzania

35

lijst + zonnebrillen

De rest van de brillen is achtergebleven bij Dr. Seleli, onder zijn verantwoordelijkheid.

Projectteam:
– uit Nederland:
Gerard van Schie, initiatiefnemer, opticien en vrijwilliger van de stichting MamaZoeloe
Willeke de Mos, voorzitter en vrijwillig directeur van de stichting MamaZoeloe

– uit Sengerema:
Athanas Peter Laurian, foundation manager MamaZoeloe
Andrea Malevu, photographer
Dr. Elias Seleli, eye-doctor Sengerema Hospital
Alex Daud, optometrist from Geita
Marry Maule, nurse hospital , eye-department Sengerema Hospital
Susana Busabusa, nurse hospital, eye-department Sengerema Hospital
Elipendo Muguli, nurse Sengerema Hospital
Butamo Michael, nurse Sengerema Hospital

8 oktober 2013: een bezoek aan de afdeling gezondheid en educatie, evenals een bezoek aan de districtsafdeling van de regering voor aanmelding en inschrijving in de diverse gastenboeken.

tanzania1310-01

8 oktober 2013: een bezoek aan de Bisschop van Geita met zijn afdelingen Social Services, Health en Education. Op deze dag worden 50 brillen aangemeten voor mensen van de Bisschop, zijn kerkgemeenschap en voor mensen van zijn afdelingen.
Ons projectteam mag van een diner genieten in het huis van de Bisschop, waardoor de relationele banden met de Catholic Diocese of Geita versterkt zijn.

9 oktober 2013: eerste dag in het gezondheidscentrum van Sengerema.
Honderden mensen wachten buiten op onze komst, in afwachting van een bril.
Het projectteam wordt geïnstrueerd, de brillen komen uit de koffers en worden door het team bekeken. De organisatie en de gang van zaken wordt doorgesproken.
Er komt een intake- en registratie-punt, waar Dr. Seleli plaats neemt.
Mensen komen praten, krijgen een registratie-kaartje en gaan door naar de meetgang.
Vervolgens is er zowel binnen als buiten een meetgang. Het meten wordt uitgevoerd door Alex Daud, Marry Maule en Elipendo Muguli.
Na het meten krijgen de mensen een voorschrift/recept met de sterkte-notering van hun zicht en de mensen nemen plaats bij de brillentafel.
Terwijl de mensen wachten zoeken Gerard, Marry, Susana, Peter en ik de juiste bril bij het voorschrift. Gerard past de bril aan en maakt, na goedkeuring van de brildrager, de bril klaar voor comfortabel gebruik.
Met een inschrijving, een brillenzakje met schoonmaakdoekje en met een instructie voor schoonmaken en onderhouden, gaan de mensen dankbaar naar huis.

tanzania1310-02

10 oktober 2013: World Sight Day 2013. Een belangrijke dag voor ons team, waarin we veel mensen een bril willen aanmeten. Van 09.00 uur tot 19.00 uur zijn we, verdeeld over 2 plekken, aan het werk om ogen op te meten en daarna brillen aan te meten.
In totaal zijn op deze dag 400 brillen aangemeten en gedoneerd.

10 oktober 2013: MamaZoeloe organiseert een World Sight Day dinner met het voltallige projectteam, genodigden van de regering, van het Bisdom en van de CBO of Sengerema Young Entrepeneurs. Dit alles in het kader van het versterken van de relatie.
Door de diverse afdelingen wordt er dankbaar gespeecht en MamaZoeloe reikt, via de executive officer van de regering, officiële certificaten uit aan de project-teamleden.

11 oktober 2013: er resteren nog zo’n 350 brillen, die veelal een min-sterkte bevatten. Het blijkt dat het merendeel van de mensen een plus-sterkte nodig heeft. We kunnen de 180 mensen, die wachten op een bril, niet meer helpen. We besluiten de voorschriften op een lijst te zetten en deze lijst mee te nemen naar Nederland. Zo kunnen we volgend jaar deze mensen wellicht nog helpen aan een geschikte bril.

Aangezien we brillen met sterke min-glazen hebben, besluiten we de Albino-kostschool in Misungwi te bezoeken. Alhoewel de reis hierheen enkele uren met de auto en pont vergt, loont deze dag zeker de moeite. We willen de resterende brillen en zonnebrillen tenslotte een goede bestemming geven. Een gegeven is dat albino-kinderen slecht zien en veel last van de zon hebben.

14 oktober 2013: bezoek aan de directeur van het Misungwi hospital en de ‘executive officer’ van de afdeling gezondheid van het district. Nadat we zijn aangemeld en ons hebben ingeschreven in het gastenboek, volgt het bezoek aan de streng beveiligde Albino-school. Deze kostschool kent niet alleen albino-kinderen, maar ook geestelijk beschadigde kinderen door mishandeling of door ziekte.

Albino-kinderen zijn hun leven vaak niet zeker in hun stam of gemeenschap. Er zijn stammen die denken wijsheid te verkrijgen door het eten van albino-vlees. Vanaf de geboorte van albino-kinderen worden moeder en kind –voor eigen veiligheid- in hechtenis genomen in een ziekenhuis of inrichting.

We worden hartelijk ontvangen door de kinderen. Een klaslokaal is ter beschikking gesteld waarin we -exclusief met de albino-kinderen- hun ogen kunnen meten en de brillen kunnen passen. Wij ‘blanken’ hebben weinig tijd nodig om het vertrouwen van de kinderen te winnen.
We meten sterke min-brillen aan waarmee ze kunnen lezen op afstand.
Dan blijkt dat de kinderen veel last hebben van de felheid van de zon, wat om zonnebrillen vraagt. Gerard meet alle zonnebrillen aan en maakt zelfs nog zonnebrillen van opzet-zonnebrilletjes, door de glazen uit brillen te slaan en de opzetbrilletjes er vakkundig aan vast te zetten. Wat een creativiteit en oh zo nodig! This is Africa.
De kinderen zijn zichtbaar blij met hun zonnebril. Ze zijn hier zelfs blijer mee dan met hun bril op sterkte. Voor hun ogen is het beter, rustiger en prettiger om door een zonnebril te kijken.

tanzania1310-03

In totaal hebben we deze dag 35 brillen gedoneerd aan de albino-kinderen van de Misungwi-school.
We nemen een lijst mee naar huis van oogsterktes van de kinderen van de Misungwi-school.

Op 15 en 17 oktober 2013 worden 2 dagdelen besteed aan het geven van een workshop om de brillen te repareren en schoon te maken.
Gerard leidt de workshop, de deelnemers zijn nurse Marry Maule, nurse Susanah Busabusa en SYE entrepeneur Ndalo Mafulu.
Gerard laat een aantal instrumentjes achter bij Dr. Seleli en zijn team.
Dr Seleli zal beslissen wie deze instrumentjes mag gebruiken en zal, indien nodig, mensen met kapotte brillen verwijzen naar de deelnemers van de workshops.

Gerard en ik hebben in de evaluatie met Dr Seleli en Peter Laurian aangegeven dit bijzondere brillenproject in het kader van World Sight Day te willen herhalen in oktober 2014. E.e.a. is natuurlijk weer afhankelijk van de inzet van mensen en van financiële middelen.
We willen in 2014 een week eerder starten met het project, zodat het op 10 oktober eindigt.
Ook willen we in 2014 de arme mensen in de heuvels gaan opzoeken om ze in hun eigen omgeving een bril aan te meten.
De 180 mensen die we dit jaar niet konden helpen wegens hun plus-sterkte (lijst) zullen dan ook een bril aangemeten krijgen.
Tevens willen we wederom de albino-school in Misungwi bezoeken om de nodige brillen (lijst) aan te meten.
Het is onzeker of we volgend jaar de bisschop bezoeken. E.e.a. zal afhankelijk zijn van de organisatie-structuur van de MamaZoeloe Foundation in Sengerema op dat moment.
Als MamaZoeloe een Non Governmental Organization wordt (NGO) is zij niet direct afhankelijk van ministeriele of kerkelijke documenten/verklaringen om haar projecten doelgericht te kunnen uitvoeren in Tanzania.