Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 van de stichting MamaZoeloe

Opgemaakt te Leidschendam, 10 januari 2013. Voorwoord van de voorzitter, Willeke de Mos:

MamaZoeloe stelt zich ten doel de leefwereld van de minderbedeelde en kansarme mens in het continent Afrika te verbeteren.

Dat doet zij door de Afrikaanse mens bij te staan, te helpen en te ondersteunen en samen te werken met andere stichtingen om dit doel te bereiken. MamaZoeloe helpt hen hun maatschappelijk werk te ondersteunen, te stimuleren en als partner mee te helpen in hun projecten.

Het bestuur van MamaZoeloe voelt zich gesteund door donateurs en ‘vrienden van MamaZoeloe’ die haar projecten een warm hart toedragen en financiële support geven, waarvoor dank aan allen.

Verslag van Willeke de Mos, vrijwillig directeur en voorzitter van MamaZoeloe:

Over gebeurtenissen in 2012:

Algemeen:

MamaZoeloe beweegt zich in social media, zoals Facebook en Twitter en de 1%-Club.

MamaZoeloe heeft op haar website: www.mamazoeloe.nl, informatie bijgehouden van haar projecten

MamaZoeloe bood in 2012 directe hulp, coaching en financiële ondersteuning aan diverse kleine projecten in Afrika, die het doel van de stichting dienen. Voornaamste project hierbij is het ondernemersproject Sengerema in Tanzania van de stichting Sengerema in Voorburg.

Sengerema, Tanzania

De stichting MamaZoeloe is ook in 2012 weer een samenwerking met de stichting Sengerema aangegaan.

Uit het netwerk van MamaZoeloe heeft Bellhill Management Consultants zich aangemeld om de stichting Sengerema en haar programma’s te ondersteunen. MamaZoeloe heeft in 2012 diverse vergaderingen bijgewoond waarbij inzicht is geboden aan Bellhill in het ondernemersproject in al haar facetten, teneinde tot een goed ontwikkelingsmodel van het project te komen. Dit alles teneinde een kopie van dit project op een andere locatie in Afrika efficienter en duurzamer te krijgen. Bellhill blijft verbonden en wil ook op locatie gaan meewerken.

jaarverslag2012-01

In mei heeft Willeke de Mos, samen met Monique Krom (BuroMood) vrijwillig vanuit MamaZoeloe coachinglessen geboden aan ondernemers in Tanzania. Voorbereiding op lokale training en het geven van lessen aan de trainers waren onderdeel van het programma van de Stichting Sengerema.

MamaZoeloe heeft bijdragen geleverd aan het programma van de stichting Sengerema en is zij samenwerkingen aangegaan met jonge wees-ondernemers teneinde hun levensomstandigheden te verbeteren. MamaZoeloe heeft in mei de door MamaZoeloe gesponsorde ondernemers bezocht en hun voortgang besproken. Het zijn:

-Angela Thomas, hardware store ( 078 979 0999 ) -Cethlen Tobias, kiosk ( 075 981 7254)
-Ndalo Mafulu, mobile shop (076 435 1478 ) -Paschal Mkama, clothing (075 280 0557 ) -Judith Lugega, tailoring ( 076 908 6171 ) -Asteria Joseph, selling ( 076.874 6541 )

Van samenwerkingen, ontwikkelingen en bijdragen is verslag uitgebracht en bijgevoegd: zie foto- verslag Sengerema, Tanzania, mei 2012 (ook op de website: www.mamazoeloe.nl)

MEF. Juni 2011 is het MamaZoeloe Micro Entreprise Fund (MEF) geopend. MamaZoeloe kan van de CBO of YE in Tanzania verzoeken krijgen tot kleine leningen/donaties, teneinde gezondheid en kansen te creëeren aan ondernemers in het lesprogramma. Verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden. (zie MEF). MamaZoeloe beoordeelt de verzoeken en betaalt –indien gehonoreerd- uit aan de Stichting Sengerema, die het geld in het Revolving Fund Sengerema stort.

CBO-ondernemer Khalfan Msafiri (uit het studentenprogramma mei 2011) heeft in 2012 een diabetes-dieet kunnen volgen uit het MEF. Dit is geen lening maar een donatie.

Uit het studentenprogramma 2012 zijn Liliani Kasongi en Benjamin Shija, beiden student- ondernemers, door MamaZoeloe meegenomen naar het ziekenhuis ivm onderzoek aan de ogen. Liliani bleek een oogvirus en oogafwijking te hebben wat door MamaZoeloe’s directe hulp met een medicijn en met een bril is ingeregeld. Dit is een donatie.

Benjamin heeft als albino-weesjongere directe hulp aangeboden gekregen van een collega-stichting om zijn ogen te laten meten in het ziekenhuis in Mwanza.

Mr Byoma, docent in Tanzania en vader van een dubbelvoudig gehandicapte zoon Hubert, heeft een verzoek ingediend bij MamaZoeloe om een bajiji (een motor met een bakkie erachter) teneinde zijn zoon uit een isolement te kunnen halen. Het verzoek is (nog) niet gehonoreerd en onderzoek is gaande.

NURU, een stichting die zich inzet voor weeskinderen in Sengerema, heeft een financieel verzoek bij MamaZoeloe ingediend om weeskinderen naar school te krijgen. De kosten van dit verzoek zijn buiten het directe hulp-gebied en -budget van MamaZoeloe, maar MamaZoeloe heeft toegezegd een sponsor en samenwerkend partner voor deze stichting te zullen zoeken.

In Juli 2012 heeft MamaZoeloe een verzoek gekregen om een Oegandese jongen -genaamd Buwenbo Shafic- die dreigde van school af te moeten, voor 13 euro per maand zijn schoolgeld te betalen. MamaZoeloe heeft dit verzoek gehonoreerd.

In augustus 2012 is in Sengerema, Tanzania een klein meisje geboren die luistert naar de naam Willeke. Zij is de dochter van Judith Lugega, een van de CBO YE-ondernemers in Sengerema, die door sponsoring van MamaZoeloe een eigen winkel heeft kunnen starten begin 2012.

In november 2012 is Willeke de Mos, samen met Fazia Tewarie, vanuit MamaZoeloe een projectreis gaan maken naar Oeganda. Zij hebben hierbij 3 lokale projecten bezocht rond Kampala en Massaka waar de stichting Be More ook samenwerkende partner is.

Aanleiding tot deze reis is het directe hulp kunnen bieden aan diegenen die het het hardst nodig hebben vanuit een persoonlijk account bij Be More wat Willeke heeft en goed wil besteden.

De bezochte projecten zijn : 1. CEPO aidsproblematiek – 2. Luengo schoolproject voor weesjongeren en 3. FOHO Foundation of Hope voor het welzijn van straatkinderen en gehandicapte kinderen in de sloppenwijken van Kampala.

Er is directe hulp geboden vanuit MamaZoeloe aan diverse mensen. Een voorbeeld is Jane, een arme blinde vrouw van 78 jaar. Ze heeft haar zoon verloren en zorgt al jaren met haar schoondochter voor diverse kinderen. Ze was echter erg benauwd en kon niets meer. Door met haar naar een private clinic te gaan, haar mee te nemen naar een doktersconsult, een longfoto te laten maken en injecties/medicijnen in te regelen maakt dat ze het leven weer aankan.

Mail Attachment-27

Voor de FOHO-straatkinderen zijn speelballen en brillen ingeregeld, alsook stiften, papieren, plakband e.d. Onze aanwezigheid heeft gezorgd voor lekkernijen en plezier.

Voor de FOHO gehandicapte kinderen zijn matrassen, rolstoelen en brancards ingeregeld uit het persoonlijk account van Willeke bij Be More. Zodat de gehandicapte kinderen meer comfort ervaren, minder geisoleerd zijn en hun omgeving hen beter kan helpen. (Bijlage: appreciation-letter FOHO)

jaarverslag2012-03

Door de
penningmeester
: Donaties

MamaZoeloe heeft in 2012 voor 5.900 euro aan donaties mogen ontvangen van de bedrijven: ConceptSales, Whitehorses, KPN, Van Leusden Beheer BV.

MamaZoeloe heeft in 201 voor 4.239,92 euro aan particuliere giften mogen ontvangen.

DANK AAN ALLE BEDRIJVEN EN MENSEN DIE DIREKTE HULP IN ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN AFRIKA MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT.

 

Gerealiseerde financiële hulp voor Sengerema:

Er zijn in 2012 diverse speciale verzoeken binnengekomen van CBO-ondernemers die door gezondheid, ziekte, natuurrampen en familie-omstandigheden een aanspraak hebben gedaan op het MEF. De navolgende verzoeken zijn o.a. in de vorm van een lening gehonoreerd:

Kalphan Msafiri diet Diabetic food = 480.000 Tsh Judith and Asteria each 200.000 Tsh = 400.000 Tsh Angelina who’s shop was hit by storm: 500.000 Tsh

The JAK-plot:
The picky-picky business of Khalfan: The extra stock of Pascal Mkama: Together

300.000 Tsh 600.000 Tsh 500.000 Tsh

2.780.000 Tsh

= 1390 euro

E.e.a. is financieel geregeld met de stichting Sengerema. De CBO-ondernemers krijgen met deze leningen de kans hun business te herstellen. Terugbetaling gebeurt via het CBO-YE revulving fund en valt onder regie van de CBO-board. Vanuit het revolving fund kunnen nieuwe ondernemers starten en/of in aanmerking komen voor een verlengde lening.

De 6 ondernemers uit het mei 2011-programma in Sengerema, die met financiele hulp van MamaZoeloe zijn gestart hebben extra steun gekregen in 2012.

Deze 6 ondernemers zijn: Angela Thomas (hardware), Cephlen Thobias (kiosk), Ndalo Mafulu (mobile) and Pascal Mkama (clothing). Ook Judith Lugega (tailoring) en Asteria Joseph (clothing)

Het revolving Fund van de CBO-YE heeft een donatie gekregen, in de vorm van een lening aan Peter Athanas Laurian: Peter Athanas Laurian heeft een internet cafee in Sengerema kunnen opstarten dankzij de steun van MamaZoeloe. In 5 jaar zal Peter dit aan de CBO-YE terugbetalen: 3.243,24 euro

Het revolving Fund van de CBO-YE heeft een donatie gekregen, in de vorm van een lening aan Joseph, Andrea en Kalfan (JAK) : Het JAK-plot heeft een boerderij kunnen starten met dieren die verzorgd en verkocht worden. JAK zal in 4 jaar tijd hun lening aan de CBO-YE terugbetalen: 1.550 euro

In het programma zijn project-uitgaven gedaan voor lesmaterialen en voor directe hulp: 338,67 euro Schoolfees: 200 euros
NURU: Kerstfeest voor de weeskinderen van Sengerema: 118 euro (zie bijgaande rapportage)

Gerealiseerde financiële hulp voor andere projecten:

Ukukhuthaza voedselproject: 460,50 euro Schoolfees: 78 euro
1% projectdonatie: 20 euro
Stichting Right2Play: 25 euro

De jaarrekening: zie bijlage De balans is alsvolgt:
Saldo op 31-12-2011 Binnengekomen in 2012 : Uitgegaan in 2012:

Saldo op 31-12-2012

7.346,28 10.139,92 10.161,68

7.324,52

De begroting en visie voor 2013

Verwachte inkomsten (voorlopige schatting): 5.000 euro, verkregen door vrienden van de stichting en donateurs die MamaZoeloe een warm hart toedragen en volgen.

Uitgaven: afhankelijk van de inkomsten zullen direkte uitgaven op locatie worden gedaan en hulpvragen van de doelgroepen worden gehonoreerd, middels micro-kredieten of donaties.

De visie van het bestuur op 2013 is dat de samenwerking met de stichting Sengerema voortgezet wordt en meer kansarme mensen in Tanzania ondersteuning en hulp kunnen verwachten van MamaZoeloe.

MamaZoeloe wil ‘mensen weer in hun kracht zetten’ en voorstellen hiertoe van de door haar gekende en betrokken projecten worden door haar overwogen, gewaardeerd en zo mogelijk gehonoreerd.

MamaZoeloe blijft de door haar gesponsorde ondernemers (foto MamaZoeloe’s ‘family’) in Tanzania in 2013 bijstaan met directe vrijwillige hulp (raad en daad).

mamazoeloe's family okt 2012

MamaZoeloe blijft in contact en contact zoeken met andere stichtingen met projecten in Afrika, die haar doelen dienen en haar hart hebben. Hierbij zoekt zij altijd weer de samenwerking op, waarbij teaming in het kader van Empowerment, Capacity Training en Ownership het plan van aanpak bevat.

MamaZoeloe ondersteunt financieel een voedselproject voor de allerarmste aidspatiënten in Pinetown, Zuid-Afrika. Willeke de Mos van MamaZoeloe vervolgt haar samenwerking met Barbara McAlpin, bestuurslid van de lokale vrijwilligersorganisatie Ukukhuthaza in Pinetown, Zuid-Afrika.

Ondertekend door het bestuur van MamaZoeloe op 17 januari 2013.
Voorzitter Secretaris Penningmeester Willeke de Mos Adelheid van Huijssteeden Denny Heskes